top of page
Laureaci badania Operator Logistyczny Roku 2020
Zdobywcy nagród głównych

Najważniejsze nagrody polskiej logistyki zostały przyznane!

Godło Złote

DHL Express

Laureat pierwszej nagrody, Złotego Godła, dziewiętnastej edycji programu Operator Logistyczny Roku DHL Express, to jedna z najsilniejszych marek na polskim rynku, reprezentująca jedną z największych grup logistycznych w Polsce i na świecie, zdobywca nagrody głównej w 2004 i 2011 roku oraz – jako jedyny uczestnik programu – nagród i wyróżnień we wszystkich pozostałych jego edycjach począwszy od 2003 roku.

DHL Express jest jednym z beneficjentów ogromnego wzrostu zapotrzebowania na dostawy międzynarodowych przesyłek ekspresowych i kurierskich w dobie pandemii. Olbrzymi wzrost transgranicznego handlu elektronicznego (DHL odnotowała blisko 40% wzrost przychodów w segmencie międzynarodowego handlu elektronicznego B2C w ujęciu rok do roku) znacznie przewyższa tempo wzrostu handlu krajowego. Niewystarczająca podaż globalnej pojemności cargo (pogłębiona przez uziemienie samolotów pasażerskich, przewożących w ładowniach blisko połowę ogólnej liczby ładunków lotniczych) stawia tego czołowego operatora przesyłek lotniczych w uprzywilejowanej pozycji, windując poziom stawek przewozowych do rekordowych poziomów. Generalnie sektor przesyłek ekspresowych pozwolił utrzymać gospodarkę w ruchu, dostarczając w czasie kwarantanny niezbędne towary bezpośrednio do mieszkań odbiorców. Podczas gdy inne sektory logistyki mniej lub bardziej ucierpiały w wyniku blokady gospodarki, rynek przesyłek ekspresowych i kurierskich odnotowuje najwyższą stopę wzrostu od 2010 roku zarówno na świecie, jak i w Polsce. Zróżnicowany profil klientów firm kurierskich, jak również brak dominacji ograniczonej liczby kluczowych klientów, pozwala im na zachowanie elastyczności i dywersyfikacji źródeł przychodów.

DHL Express to dominujący dostawca usług logistycznych w sektorze międzynarodowych usług kurierskich, niezmiennie od lat najczęściej rekomendowana firma w całym sektorze usług kurierskich i ekspresowych. Strategią jest koncentracja na potrzebach klientów związanych z globalizacją współczesnej gospodarki, a sama marka DHL Express została dedykowana w ramach grupy DHL do obsługi wymiany międzynarodowej. Miało to na celu wykorzystanie rosnącego tempa wzrostu międzynarodowego rynku usług ekspresowych, który jednak dopiero w dobie pandemii zaczął rosnąć zdecydowanie szybciej niż rynek usług krajowych. Masowe przechodzenie klientów na zakupy elektroniczne w istocie ujawniło globalny charakter tego handlu.

Wyniki badania satysfakcji klientów dowodzą, że strategia skoncentrowana na dostarczaniu klientom coraz wyższego standardu obsługi dostaw (znacznie lepszego niż bezpośrednich konkurentów; uzyskane oceny wyższe niż wszystkich innych badanych firm, szczególnie w zakresie zasięgu geograficznego, czasu, terminowości i bezbłędności dostaw) oraz narzędzi komunikowania się (najwyższa ocena ze wszystkich badanych firm dla platform informatycznych Track & Trace i ETA!) pozwoliła w sposób widoczny umocnić pozycję rynkową firmy oraz podnieść lojalność klientów na jeszcze wyższy poziom. Dzięki osiągnięciu tak wysokiego poziomu funkcjonalności obsługi międzynarodowych przesyłek lotniczych i drogowych, firma zdecydowanie góruje w obsłudze wymiany zagranicznej.

Główny konkurent to obecnie firma UPS, wyraźnie dystansując innego globalnego gracza FedEx/TNT.

Godło Srebrne

Maszoński Logistic

Laureat drugiej nagrody, Srebrnego Godła, dziewiętnastej edycji programu Operator Logistyczny Roku Maszoński Logistic, to firma, która jako pierwsza i jak dotąd jedyna spośród firm reprezentujących rodzimy kapitał wywalczyła pierwsze miejsce w tym programie, i to dwukrotnie, w 2014 i 2018 roku. Zdobywca nagród i wyróżnień w prawie wszystkich jego edycjach począwszy od debiutu w 2007 roku. W sumie już po raz dziewiąty zajmuje jedno z trzech pierwszych miejsc w rankingu najlepszych firm logistycznych w kraju.

Maszoński Logistic jak w porównywalnym stopniu żadna inna firma umieszczona w naszym zestawieniu, cieszy się najwyższym zaufaniem i lojalnością klientów. Warunkiem koniecznym zdobycia zadowolenia klientów, i zapewnienia sobie w tych klientach promotorów, którzy gotowi są rekomendować usługi firmy innym, wydawało się być utrzymywanie stałych ścisłych relacji z klientami. Prawdziwym testem tej realizowanej konsekwentnie od lat strategii nastawionej na klienta okazał się w okres pandemii. Istotnie, jak pokazują wyniki badania, ścisła dotąd komunikacja osobista z każdym z klientów uległa rozluźnieniu. Ocena niektórych innych elementów komunikacji, takich jak platforma komunikacyjna do składania zleceń czy platforma komunikacyjna pozwalająca śledzić status przesyłki (Track & Trace) pogorszyła się. Nie przeszkadza to jednak klientom nadal uznawać firmę za najlepszą na rynku, co może oznaczać, że priorytety klientów uległy zmianie. Znamienne, że zarazem klienci jeszcze wyżej niż w poprzednim roku ocenili poszczególne narzędzia obsługi dostaw oferowane przez firmę, w tym organizację regularnych linii dostaw. O ile za pożądaną cechę tego operatora usług logistycznych klienci uważają doświadczenie w obsłudze dostaw wybranych grup towarów, to za absolutnie niezbędną dużo bardziej uniwersalną cechę – doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw klientów.

Godło Brązowe

Northgate Logistics

Laureat trzeciej nagrody, Brązowego Godła, dziewiętnastej edycji programu Operator Logistyczny Roku Northgate Logistics, to zeszłoroczny debiutant, kiedy zajął czwarte miejsce w rankingu i zdobył nagrodę Lider Logistyki 2019 w kategorii Najsprawniejsza organizacja transportu ładunków. Firma założona w 2012 roku została w programie zauważona już wcześniej, dzięki rekomendacjom klientów innych firm uzyskała tytuł Perspektywiczna Firma Logistyczna 2016.

Northgate Logistics to znakomicie zorganizowana firma spedycyjna oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie organizacji transportu ładunków drogowych, lotniczych i morskich. Podstawą sukcesu tego spedytora jest nadzwyczaj ścisła komunikacja z klientami. Klienci żadnej innej badanej firmy nie oceniają tak wysoko wsparcia opiekuna handlowego oraz szybkości odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Nie jest też przypadkiem, co potwierdza kolejny pomiar, bardzo wysoki standard obsługi dostaw. Niezwykle bowiem rzadko mamy do czynienia z sytuacją, aby dosłownie wszyscy klienci danej firmy uznali, że spełnia w całej rozciągłości założone normy wykonania usług logistycznych, terminowości, kompletności i bezbłędności dostaw, jak w tym przypadku. Pozycja rynkowa w ocenie kluczowych klientów zwyżkuje także dzięki uznaniu dla doświadczenia i wiarygodności biznesowej, polityki cenowej oraz przede wszystkim elastyczności w działaniu. Wszystko to procentuje lojalnością klientów, którzy w znakomitej większości nie pozostają obojętni na relacje z firmą, skłonni bez zastrzeżeń polecić jej usługi innym.

Zdobywcy nagród Lider Logistyki 2020
Najbardziej konkurencyjna firma spedycyjna

DSV Air & Sea

 
Najpełniejszy pakiet usług oferowanych przez spedytora

VGL Group

 
Najwyższej jakości usługi spedycyjne o indywidualnym charakterze

IFB International Freightbridge (Poland)

 
Najwyżej ceniona firma spedycyjna

DIERA

 
Transport drogowy i spedycja

GEODIS Polska

 
Najbardziej wiarygodny dostawca usług całopojazdowych

Omega Pilzno

 
Skokowe umocnienie pozycji rynkowej

Arra Group

 
Rynek logistyki produktów świeżych

Fresh Logistics

 
Największe doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw w strategii omnichannel

FM Logistic

 
Najwyższy na rynku standard obsługi dostaw

Raben Logistics Polska

Zdobywcy wyróżnień honorowych 
badania Operator Logistyczny Roku 2020
Kompleksowe i spersonalizowane usługi logistyczne

TSLogistic

 
Najlepsza obsługa morskich przewozów drobnicowych

EV Cargo Global Forwarding

 

Najlepsza sieć operacyjna na rynku usług kurierskich

General Logistics Systems Poland

 

Najlepszy dostawca usług logistycznych w e-commerce

DHL Parcel

 

Organizacja regularnych linii dostaw wewnątrz kraju

Frigo Logistics

 

Optymalizacja regularnych linii dostaw transportowych na rynku europejskim

Link

 

Integracja przepływów towarów w transporcie na rzecz operatorów logistycznych

Hegelmann Transporte

 

Najlepsze wypełnianie założonych norm usług w transporcie

EPO-Trans Logistic

Zdobywcy wyróżnień specjalnych 
badania Operator Logistyczny Roku 2020

General Logistics Systems Poland

Raben Logistics Polska

DSV Air & Sea

logo-innowacje-2019.png
Laureaci konkursu Produkt Innowacyjny
dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2019
NAGRODY GŁÓWNE

Glopack – za innowacyjną folię stretch
 
ESA logistika i NeuroSpace – za inwentaryzację dronami autonomicznymi
 
EV Fleet – za ECO & Fresh Delivery Foods
 

WYRÓŻNIENIA

Etisoft Smart Solutions – za zintegrowany system intralogistyczny bazujący na robotach mobilnych typu AGV/AMR
 
SSI SCHAEFER – za półautomatyczny system magazynowania i transportu – regał windowy SSI LOGIMAT® zintegrowany z autonomicznym transportem WEASEL®
 
STILL Polska – za wózek do kompletacji STILL OPX iGo neo
 

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

SpaceFactory  – za realizację projektów przebudowy obiektów magazynowo-produkcyjnych w podejściu zintegrowanym typu One-Stop-Shop

 

CLIP Group – za LOHR Railway System
 

bottom of page