top of page
Gala Logistyki, Transportu i Produkcji stała się już obowiązkową pozycją w kalendarzach przedstawicieli Top Managementu największych firm sektora TSL i produkcji w Polsce.

 

Wydarzenie zostało docenione przez szeroką publiczność, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji biletów.

Zaproszenie dla 1 osoby
Gala Logistyki, Transportu i Produkcji

1 960

PLN netto

Cena obejmuje welcome drink, udział w ceremonii rozdania nagród, uroczystą kolację oraz bankiet.

Stolik dla 10 osób 
Gala Logistyki, Transportu i Produkcji

Cena obejmuje welcome drink, udział w ceremonii rozdania nagród, uroczystą kolację oraz bankiet.

18 600

PLN netto

REGULAMIN

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację poniższych warunków:

 1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów Eurologistics, Log24.pl.

 2. Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w konferencji i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingowe Eurologistics (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

 3. Rezygnacja z uczestnictwa Gali Logistyki, Transportu i Produkcji może nastąpić nie później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia.

 4. Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (e-mail) na adres: agnieszka.szafranska@eurologistics.pl

 5. W przypadku nieodwołania uczestnictwa i nie wzięcia udziału w wydarzeniu, organizator obciąży osobę/firmę, której dane widnieją na formularzu opłatą w wysokości całej kwoty.

 6. Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez „EUROLOGISTICS” S.C. z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, ul. Kubackiego 29A, faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej.​

 7. Wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas Gali Logistyki Transportu i Produkcji 2024, w postaci zdjęć, filmów i nagrań  video oraz na jego rozpowszechnianie przez Eurologistics s.c. z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Kubackiego 29 A. Niniejsza zgoda obejmuje takie formaty rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunki na stronach www.galalogistyki.pl,  www.log24.pl , www.eurologistics.pl,  www.produktinnowacyjny.pl,  www.dgc.com.pl, social mediach administrowanych przez Eurologistics s.c. oraz czasopiśmie EUROLOGISTICS. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku.

 8. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROLOGISTICS S.C. w Suchym Lesie, ul. Kubackiego 29A, 62-002 Suchy Las,

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  tel. 61/892 63 60, e-mail: info@eurologistics.pl,

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, organy kontrolne i nadzorcze oraz audyt,

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z postanowieniami instrukcji archiwalnej EUROLOGISTICS S.C. w Suchym Lesie, tj. wynikające z umowy cywilnoprawnej bez ZUS lat 5, a z umowy cywilnoprawnej z ZUS lat 50,

 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy.

RODO

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), regulujące zasady przetwarzania danych osobowych na terytorium Unii Europejskiej. W związku z nadchodzącymi w tym zakresie zmianami pragniemy Pana/Panią poinformować o przetwarzaniu Pana/i danych osobowych przez Wydawnictwo Eurologistics. 

W załączeniu przekazujemy szczegółowe informacje na ten temat.

 

Kliknij, aby zobaczyć załącznik

 

Z wyrazami szacunku,

Eurologistics Media Group

bottom of page