top of page

Green Designer 2023 

Green Designer to nowy projekt Eurologistics Media Group, powstały w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce. Rosnący wpływ zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych na funkcjonowanie firm sprawiły, iż postanowiliśmy powiększyć grono wyróżnień wręczanych podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji o nową nagrodę.

logo_Green-Designer-2023_black.png

Kategorie zgłaszanych projektów.


W ramach konkursu pragniemy oceniać projekty ekologiczne w sektorach logistyki, transportu, magazynowania oraz w budownictwie obiektów przemysłowych.

 

 

Kryteria oceny projektu:

Zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenie do konkursu będzie następować poprzez wypełnienie ankiety konkursowej. W jej ramach zapytamy Państwa m.in. o to. w jaki sposób projekt wprowadza unikalne
i oryginalne rozwiązania na rynku, jakie korzyści dla środowiska naturalnego są uwzględnione w projekcie czy też czy jego realizacja przełoży się na równoległą optymalizację procesów logistycznych, redukcję kosztów eksploatacji, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprawę warunków pracy itp.

W ocenie projektu pomogą nam też dodatkowe materiały - prezentacje dotyczące realizowanego projektu, filmy, opinie jednostek badawczych, certyfikaty etc.

Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich biorących w nim udział podmiotów. Oceny dokonywać będzie niezależna kapitału, działająca pod przewodnictwem reprezentanta Eurologistics Media Group, zaś nagrody zostaną wręczone podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Kategorie zgłaszanych projektów
Kryteria oceny projektu
Zgłoś udział w konkursie

Kontakt

Kontakt
Witold Zygmunt 2021.jpg

Witold Zygmunt

Z-ca redaktora naczelnego

EUROLOGISTICS

Prosimy o przesłanie ankiety na adres e-mail:

witold.zygmunt@eurologistics.pl

Więcej informacji można uzyskać, pisząc na powyższy adres e-mail
lub pod numerem telefonu

515 160 513

logo_Green-Designer-2023_black.png
bottom of page