O badaniach i nagrodach

Nieprzerwanie od 19 lat nagradzamy, wspieramy i promujemy najlepsze przedsiębiorstwa, projekty i ludzi. Statuetki oraz wyróżnienia przyznawane podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji, przez Wydawnictwo Eurologistics i Data Group Consulting to unikatowa inicjatywa, która w krótkim czasie została pozytywnie przyjęta i zaopiniowana przez rynek.

shutterstock_671088331.jpg
logo-OPERATOR-LOGISTYCZNY-ROKU-2019-gold

OPERTATOR

LOGISTYCZNY

ROKU

Badanie satysfakcji klientów, dostępne jest dla wszystkich firm działających na rynku usług logistycznych.

FKR_ (1680).jpg

OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU – to badanie satysfakcji klientów, dostępne jest dla wszystkich firm działających na rynku usług logistycznych. Udział w badaniu biorą firmy, które szukają sposobu, aby zaprezentować swoje osiągnięcia szerokiemu ogółowi odbiorców usług logistycznych. Jedynie miarodajne w tym względzie są opinie dotychczasowych klientów. Rekomendacje klientów będą wiarygodne jednak tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone w sposób niezależny. Stąd idea przeprowadzania takiego niezależnego badania satysfakcji klientów. Program badawczy jest realizowany nieprzerwanie od 2002 roku.

www.dgc.com.pl

FKR_ (1563).jpg

LIDER LOGISTYKI

Nagrody Lider Logistyki programu Operator Logistyczny Roku przyznawane są za przywództwo w poszczególnych segmentach rynku bądź cechach obsługi. Wskazują one firmy, które osiągnęły doskonałość w ramach swojej wyspecjalizowanej działalności, bądź też w dany roku w sposób znaczący rozwinęły jeden z segmentów oferowanych przez siebie usług logistycznych.

shutterstock_671088331.jpg
logo-supply_chain_designer-2018 white.pn

SUPPLY CHAIN

DESIGNER

Efekty twórczej pracy kadry zarządzającej firm produkcyjnych i handlowych

FKR_ (1236).jpg

SUPPLY CHAIN DESIGNER – celem programu jest gromadzenie i promowanie projektów, które są efektami twórczej pracy kadry zarządzającej firm produkcyjnych i handlowych. Ambicją organizatora jest nagradzanie działań i rozwiązań, które wspomagają i znacznie usprawniają zarządzanie szeroko pojętymi łańcuchami dostaw. Każdego roku w Polsce rodzi się duża liczba pomysłów, które po wdrożeniu w życie pozwalają firmom zyskać przewagę konkurencyjną w obszarze zarządzania. Supply Chain Designer pozwala na promowanie takich projektów i ich twórców. Do programu można zgłosić każdy zrealizowany pomysł znacząco wpływający na poprawę funkcjonowania łańcucha dostaw.

shutterstock_671088331.jpg

PRODUKT INNOWACYJNY

DLA

LOGISTYKI, TRANSPORTU
i PRODUKCJI

PRODUKT INNOWACYJNY – LOGISTYKA, TRANSPORT, PRODUKCJA – konkurs ma na celu wyłonienie wyróżniających się produktów i usługi wspierających pracę działów logistycznych, transportowych i produkcyjnych. są zarówno produkty i usługi już wdrożone, jak i te będące w fazie przygotowań.  W konkursie wyróżniane są zarówno produkty i usługi już wdrożone, jak i te będące w fazie przygotowań.  Program realizowany jest nieprzerwanie od 2004 roku.

www.produktinnowacyjny.pl