top of page
scd_logo_fiolet.png
gala_fiolet.png
agnezno1_supply_chain_designer_background_purple_94fc8b2a-2618-4bfe-a42c-d40a44b62777.webp

SUPPLY CHAIN
DESIGNER

Supply Chain Designer to program badawczy, którego celem jest promocja kreatywności i ciężkiej pracy menedżerów i kierowanych przez nich zespołów z firm produkcyjnych i handlowych. W jego ramach monitorujemy działania firm wdrażających projekty, które mają na celu usprawnianie działania całego łańcucha dostaw lub jego elementów (produkcja, magazyn, transport, sieć dystrybucji etc).

agnezno1_supply_chain_designer_background_purple_f596fdf9-6acc-4e17-a733-30439255d9bf_edit

CZYM JEST
SUPPLY CHAIN DESINER?

Co roku w Polsce rodzi się mnóstwo pomysłów, które po wdrożeniu w życie stają się źródłem przewagi konkurencyjnej. Supply Chain Designer jest platformą, która umożliwia zgłaszanie i poddanie pod ocenę tych właśnie inspirujących rozwiązań. Każdy zrealizowany pomysł, który istotnie wpływa na poprawę funkcjonowania łańcucha dostaw, ma swoje miejsce w naszym programie.

Wprowadzenie efektywnych zmian w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw to klucz do sukcesu w dzisiejszym, dynamicznym świecie biznesu. Dzięki programowi "Supply Chain Designer", skupiamy się na gromadzeniu i promowaniu projektów, które nie tylko zmieniają oblicze firm, ale także przyczyniają się do rozwoju całego sektora. Cel tego programu jest dwojaki: nagradzanie tych, którzy już wykonali znaczące postępy na polu poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw, oraz stworzenie źródeł inspiracji dla innych firm, które chcą działać w sposób efektywny i zrównoważony.

Na przestrzeni kilkunastu lat nagrodziliśmy dziesiątki projektów, które realizowano w działających w Polsce firmach produkcyjnych i handlowych. Przyznanie godła „Supply Chain Designer” jest wyrazem uznania zarówno dla pracy zespołów, biorących udział w realizacji projektów,  jak i samych firm, stawiających na inwestycje w łańcuch dostaw.

supply_chain_designer_02.jpg

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć np. inwestycji w nowoczesne rozwiązania magazynowe, cyfryzacji logistyki i produkcji, optymalizacji procesów programów ciągłego doskonalenie, inwestycji proekologicznych czy też propracowniczych.  Na szczególnie wysokie oceny mogą liczyć projekty, które będą dotyczyć wielu obszarów działalności oraz te, w których realizację zaangażowane zostaną inni uczestnicy łańcucha dostaw firmy.

W celu zgłoszenia się do programu, prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza zgłoszeniowego. W celu lepszego poznania istoty projektu, z chęcią zapoznamy się z dodatkowymi dokumentami związanymi z projektem, jak prezentacje, zdjęcia, filmy, case study etc.

Udział w programie jest bezpłatny. Oceny projektów dokonywać będzie komisja, w skład której wejdą przedstawiciele redakcji Eurologistics. Przedstawiciele nagrodzonych firm zostaną zaproszeni po odbiór nagród podczas uroczystej Gali Logistyki, Transportu i Produkcji – 28 listopada 2024. 

Zgłoś udział w konkursie
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Kontakt

Kontakt

Witold Zygmunt 2021.jpg

Witold Zygmunt

Z-ca redaktora naczelnego

EUROLOGISTICS

Prosimy o przesłanie ankiety na adres e-mail:

witold.zygmunt@eurologistics.pl

Więcej informacji można uzyskać, pisząc na powyższy adres e-mail
lub pod numerem telefonu

515 160 513

scd_logo_fiolet.png
bottom of page