FKR_ (1147).jpg

TOMASZ KAMMEL

Gospodarz wieczoru

Gala Logistyki, Transportu, Produkcji 2022 odbędzie się 17 listopada 2022 w hotelu DoubleTree by Hilton Hotel w Warszawie.

Wydarzenie, które łączy w sobie długą tradycję i niezwykły prestiż oraz gwarantuje możliwość nawiązania kontaktu
z najważniejszymi osobami w branży TSL. 

Ceremonia cieszy się zainteresowaniem szerokiej szerokiej publiczności, dla tego zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji biletów.

 Data: 

 Miejsce: 

17 listopada 2022

DoubleTree by Hilton Hotel, ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa

Do rozpoczęcia GALI pozostało:
 
AKREDYTACJE DZIENNIKARSKIE
Agnieszka Szafrańska 2021_b.jpg

Agnieszka

Szafrańska

Project Manager 

mobile: 515 160 509

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o akredytację dziennikarską na 20 edycję Gali Logistyki Transportu i Produkcji.

Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz akredytacji.

Decyzja o przyznaniu akredytacji lub o odmowie przyznania akredytacji zostanie przesłana drogą  elektroniczną  na adres wskazany we wniosku akredytacyjnym, w terminie do dnia 23 listopada 2021.

Regulamin przyznawania akredytacji:

Akredytacje dziennikarskie mogą być udzielone wyłącznie aktywnym zawodowo dziennikarzom, którzy pracują dla mediów ogólnokrajowych, ponadregionalnych i lokalnych o dużym zasięgu - Akredytacje przyznawane są na podstawie formularza akredytacyjnego, który należy przesłać do dnia 23.11.2021. - Ogranicza się ilość dziennikarzy do 2 osób z redakcji prasowej, radiowej oraz portalu internetowego. - Organizatorzy mogą odmówić wydania akredytacji bez podania przyczyny odmowy. - Potwierdzenie przyjęcia akredytacji nastąpi przez wiadomość e-mail do dnia 27.11.2021. Akredytowany dziennikarz zobowiązuje przekazać organizatorowi opublikowany materiał o wydarzeniu do dnia 10.12.2021. Dziennikarz dostarczy link do opublikowanego artykułu, prześle plik z audycją radiową itd. na adres adrianna.adamska@eurologistics.pl  - Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie. - Bezpłatne identyfikatory będą wydawane tylko dla posiadaczy potwierdzonych przez Organizatora akredytacji. - Wystawioną akredytację prasową można odebrać tylko i wyłącznie osobiście, w punkcie rejestracyjnym po okazaniu ważnej legitymacji prasowej. Akredytowani dziennikarze otrzymają przy rejestracji identyfikator (MEDIA). - W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich podczas Gali, identyfikator musi być umieszczony przez jej posiadacza w widocznym miejscu. - Organizator ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu.

REGULAMIN

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację poniższych warunków:

 

Gala Logistyki Transportu i Produkcji 2022 to wydarzenie, na które długo czekaliśmy. Zdrowie naszych Gości jest dla nas najważniejsze. W trosce o ich bezpieczeństwo, aby umożliwić wszystkim udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, będziemy prosić Państwao obowiązkową DEKLARACJĘ COVID-19 oświadczenie dotyczące szczepienia, statusu ozdrowieńca lub obowiązkowego posiadania negatywnego wyniku testu Covid-19 przy wejściu na uroczystość, w przypadku osób nieposiadających szczepienia]. Bardzo dziękujemy za zrozumienie. Dzięki tak odpowiedzialnej postawie, wszyscy będziemy mogli bezpiecznie uczestniczyć w Święcie Logistyki. 

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów Eurologistics, Log24.pl.

 • Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w konferencji i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingowe Eurologistics (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

 • Rezygnacja z uczestnictwa Gali Logistyki, Transportu i Produkcji może nastąpić nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia.

 • Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (e-mail) na adres: agnieszka.szafranska@eurologistics.pl

 • W przypadku nieodwołania uczestnictwa i nie wzięcia udziału w wydarzeniu, organizator obciąży osobę/firmę, której dane widnieją na formularzu opłatą w wysokości całej kwoty.

 • Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez „EUROLOGISTICS” S.C. z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, ul. Kubackiego 29A, faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej.​

 • Wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas Gali Logistyki Transportu i Produkcji 2022, w postaci zdjęć, filmów i nagrań  video oraz na jego rozpowszechnianie przez Eurologistics s.c. z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Kubackiego 29 A. Niniejsza zgoda obejmuje takie formaty rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunki na stronach www.galalogistyki.pl,  www.log24.pl , www.eurologistics.pl,  www.produktinnowacyjny.pl,  www.dgc.com.pl, social mediach administrowanych przez Eurologistics s.c. oraz czasopiśmie EUROLOGISTICS. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku.

 • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROLOGISTICS S.C. w Suchym Lesie, ul. Kubackiego 29A, 62-002 Suchy Las,

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  tel. 61/892 63 60, e-mail: info@eurologistics.pl,

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, organy kontrolne i nadzorcze oraz audyt,

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z postanowieniami instrukcji archiwalnej EUROLOGISTICS S.C. w Suchym Lesie, tj. wynikające z umowy cywilnoprawnej bez ZUS lat 5, a z umowy cywilnoprawnej z ZUS lat 50,

 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy.

RODO

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), regulujące zasady przetwarzania danych osobowych na terytorium Unii Europejskiej. W związku z nadchodzącymi w tym zakresie zmianami pragniemy Pana/Panią poinformować o przetwarzaniu Pana/i danych osobowych przez Wydawnictwo Eurologistics. 

W załączeniu przekazujemy szczegółowe informacje na ten temat.

 

Kliknij, aby zobaczyć załącznik

 

Z wyrazami szacunku,

Eurologistics Media Group