Gala Logistyki, Transportu i Produkcji stała się już obowiązkową pozycją w kalendarzach przedstawicieli Top Managementu największych firm sektora TSL i produkcji w Polsce.

 

Wydarzenie zostało docenione przez szeroką publiczność, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji biletów.

Individual ticket 
to Logistics - Transportation and Production Gala

1590

PLN net

The price covers Welcome Drinks, Awards Ceremony, Dinner and Performance.

One Table of 10 
to Logistics - Transportation and Production Gala

The price covers Welcome Drinks, Awards Ceremony, Dinner and Performance.

14900

PLN net

REGULAMIN

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację poniższych warunków:

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację poniższych warunków:

 

1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów Eurologistics, Log24.pl

2. Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w wydarzeniu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingowe Eurologistics (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

3 .Rezygnacja z uczestnictwa Gali Logistyki, Transportu i Produkcji może nastąpić nie później niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia.

4. Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (e-mail) na adres: agnieszka.szafranska@eurologistics.pl.

5 W przypadku nieodwołania uczestnictwa i nie wzięcia udziału w wydarzeniu, organizator obciąży osobę/firmę, której dane widnieją na formularzu opłatą w wysokości całej kwoty.

6 Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez „EUROLOGISTICS” S.C. z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, ul. Kubackiego 29A, faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej.​

7 Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez EUROLOGISTICS S.C. z siedzibą przy ulicy Kubackiego 29A, 62-002 w Suchym Lesie, mojego wizerunku utrwalonego podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji w dniu 5 grudnia 2019 r, którego byłem/am uczestnikiem, w nośnikach medialnych należących do EUROLOGISTICS S.C. w celach marketingowych. Zostałem/am poinformowany/a, że udzielona przeze mnie zgoda jest dobrowolna i przysługuje mi prawo do jej cofnięcia.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROLOGISTICS S.C. w Suchym Lesie, ul. Kubackiego 29A, 62-002 Suchy Las,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  tel. 61/892 63 60, e-mail: info@eurologistics.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, organy kontrolne i nadzorcze oraz audyt,

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z postanowieniami instrukcji archiwalnej EUROLOGISTICS S.C. w Suchym Lesie, tj. wynikające z umowy cywilnoprawnej bez ZUS lat 5, a z umowy cywilnoprawnej z ZUS lat 50,

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy.