top of page
Badania i nagrody

Nieprzerwanie od 22 lat nagradzamy, wspieramy i promujemy najlepsze przedsiębiorstwa, projekty i ludzi. Statuetki oraz wyróżnienia przyznawane podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji, przez Wydawnictwo Eurologistics i Data Group Consulting to unikatowa inicjatywa, która w krótkim czasie została pozytywnie przyjęta i zaopiniowana przez rynek.

logo-OPERATOR_white.png

OPERATOR
LOGISTYCZNY
ROKU

slajd_operator.jpg
Operator logistyczny roku
slajd_operator.jpg
slajd_lider.jpg
Lider Logistyki

OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU – to badanie satysfakcji klientów, dostępne jest dla wszystkich firm działających na rynku usług logistycznych. Udział w badaniu biorą firmy, które szukają sposobu, aby zaprezentować swoje osiągnięcia szerokiemu ogółowi odbiorców usług logistycznych. Jedynie miarodajne w tym względzie są opinie dotychczasowych klientów. Rekomendacje klientów będą wiarygodne jednak tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone w sposób niezależny. Stąd idea przeprowadzania takiego niezależnego badania satysfakcji klientów. Program badawczy jest realizowany nieprzerwanie od 2002 roku.

SZCZEGÓŁY I ZGŁOSZENIE

LIDER LOGISTYKI

Nagrody Lider Logistyki programu Operator Logistyczny Roku przyznawane są za przywództwo w poszczególnych segmentach rynku bądź cechach obsługi. Wskazują one firmy, które osiągnęły doskonałość w ramach swojej wyspecjalizowanej działalności, bądź też w dany roku w sposób znaczący rozwinęły jeden z segmentów oferowanych przez siebie usług logistycznych.

SZCZEGÓŁY I ZGŁOSZENIE

slajd_supply_chan_designer.jpg
SCD_logo.png

Efekty twórczej pracy kadry zarządzającej firm produkcyjnych i handlowych

Supply Chain Designer
NR_ (2246).jpg

SUPPLY CHAIN DESIGNER – celem programu jest gromadzenie i promowanie projektów, które są efektami twórczej pracy kadry zarządzającej firm produkcyjnych i handlowych. Ambicją organizatora jest nagradzanie działań i rozwiązań, które wspomagają i znacznie usprawniają zarządzanie szeroko pojętymi łańcuchami dostaw. Każdego roku w Polsce rodzi się duża liczba pomysłów, które po wdrożeniu w życie pozwalają firmom zyskać przewagę konkurencyjną w obszarze zarządzania. Supply Chain Designer pozwala na promowanie takich projektów i ich twórców. Do programu można zgłosić każdy zrealizowany pomysł znacząco wpływający na poprawę funkcjonowania łańcucha dostaw.

SZCZEGÓŁY I ZGŁOSZENIE

logo-innowacje-2022_white.png
slajd_produkt_innowacyjny.jpg
Produkt innowacyjny
NR_ (2263).jpg

PRODUKT INNOWACYJNY – LOGISTYKA, TRANSPORT, PRODUKCJA – konkurs ma na celu wyłonienie wyróżniających się produktów i usługi wspierających pracę działów logistycznych, transportowych i produkcyjnych. są zarówno produkty i usługi już wdrożone, jak i te będące w fazie przygotowań.  W konkursie wyróżniane są zarówno produkty i usługi już wdrożone, jak i te będące w fazie przygotowań.  Program realizowany jest nieprzerwanie od 2004 roku.

SZCZEGÓŁY I ZGŁOSZENIE

slajd_green_designer.jpg
GD_logo.png

Projekty ekologiczne w sektorach logistyki, transportu, magazynowania oraz w budownictwie obiektów przemysłowych.

Green Designer
NR_ (2228).jpg

GREEN DESIGNER – Green Designer to nowy projekt Eurologistics Media Group, powstały w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce. Rosnący wpływ zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych na funkcjonowanie firm sprawiły, iż postanowiliśmy powiększyć grono wyróżnień wręczanych podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji o nową nagrodę.

SZCZEGÓŁY I ZGŁOSZENIE

bottom of page